Neuvoja naisille ja yhteistä vastuuta

Pari viikkoa sitten Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin sukupuolten välisestä tasa-arvosta lehden ura-osiossa. Artikkeli nosti esiin tiedostamattomien oletusten vaikutuksen tasa-arvon toteutumiselle, sekä listasi neuvoja naisille siitä millainen naisen tulisi olla ja mitä hänen tulisi tehdä, jos hän haluaa uran kehittyvän. 

Ei ole yhtä helppoa ratkaisua

Artikkelissa esitetyt neuvot viittasivat tärkeisiin kysymyksiin, kuten työelämän segregaatioon joka Suomessa on huolestuttavan vahvaa. Listamaisten neuvojen haasteena on kuitenkin, että ne yksinkertaistavat todellisuutta ja luovat ylioptimistista kuvaa. Lukija voi ajatella, että seuraamalla neuvoja tasa-arvo toteutuu. Näin vastuu jää yksittäiselle naiselle. Jos, tai kun, ura ei kuitenkaan neuvoja seuraamalla etene, yksilö helposti syyttää itseään ja kärsii huonosta itsetunnosta. Asioita, joita yleisessä keskustelussa myös on pidetty tasa-arvon esteenä. Tiedättehän, tasa-arvo kyllä toteutuisi ”jos naiset vain uskoisivat itseensä enemmän!”

Neuvot pitää asettaa laajempaan, työelämän sukupuolittuneeseen, kontekstiin. Ei ole olemassa helppoa ratkaisua, selkeitä valintoja tai toimintatapoja jotka takaavat tasa-arvon. Ei ole yhtä taikanappulaa joka estäisi sukupuolen vaikutuksen uraan. 

Luovu ylikriittisyydestä ja kympin tytön syndroomasta?

Varsinkin yksi HS:n julkaisemista neuvoista on ongelmallinen. Sen mukaan naisten on lopetettava ylikriittisyys, ja luovuttava kympin tytön syndroomasta. On totta, että naiset ovat kriittisempiä omaa osaamistaan kohtaan kuin miehet. Mutta ylikriittisyys ja kympin tytön syndrooma eivät ole naisille luonnostaan ominaisia asioita, ne ovat seurauksia työelämän sukupuolittuneisuudesta. Korkealle tavoittelevan naisen on myös paras olla todella hyvä, kympin tyttö. 

Tiedostamattamme yhdistämme naisen nopeammin hoivaan, ja miehen johtajuuteen, kuin toisin päin. Näin tapahtuu suurimmalle osalle meistä, täysin riippumatta siitä mitä ajattelemme sukupuolten välisestä tasa-arvosta tai naisten roolista yhteiskunnassa. Kun nainen toimii johtajana hänen sukupuolensa sotii näin tiedostamattomia oletuksiamme vastaan ja huomaamattamme arvioimme häntä kriittisemmin - ikään kuin vastataksemme kysymykseen ”onko hän tosiaan pätevä, vaikka hän onkin nainen?”. Vaadimme häneltä enemmän näyttöä, kuin vastaavassa tilanteessa olevalta mieheltä. Eräs tutkimus esimerkiksi osoitti, että kun kaksi täysin samat meriitit omaavaa henkilöä haki johtajuustehtävään, toinen nainen ja toinen mies, naisen pätevyyttä kyseenalaistettiin neljä kertaa useammin kuin täysin identtiset meriitit omaavan miehen. Nainen myös nähtiin huomattavasti harvemmin sopivana ehdokkaana, vaikka hän oli nimeä lukuun ottamatta täysin samanlainen kuin mieshakija. 

Kun ympäristö arvioi kriittisesti, on luonnollista ryhtyä itsekin arvioimaan kriittisesti. Ennakoimaan kritiikkiä ja kyseenalaistamista. Se on tapa pärjätä. Neuvomalla naisia luopumaan ylikriittisyydestä ja kympin tyttöydestä, huomioimatta epätasa-arvoista työelämäkontekstia, syyllistämme vain naisia turhaan emmekä anna oikeita työkaluja pärjätä. Siksi olisi tärkeää että esimiehet seuraisivat tarkkaan ettei naisilta vaadita enemmän.  Esimerkiksi varmistaisivat ettei miehiä arvioida potentiaalin ja naisia jo saavutettujen meriittien perusteella. Silloin naistenkin on helpompi luopua ylikriittisyydestä. Ja toki siitä on hyvä luopua joka tapauksessa, joissain tilanteissa. On tilanteita joissa kympin suoritus on tarpeellinen, ja tilanteita, joissa rimaa voi alentaa.  

Meidän on kaikkien tunnistettava sukupuolen vaikutus

Työelämän tasa-arvo koskee kaikkia ja vaatii toimia jokaiselta. Niin naisilta kuin miehiltä, niin yksilöiltä kuin organisaatiolta. Jokainen nainen voi vaikuttaa niin oman työelämän tasa-arvon toteutumiseen, kuin työelämän tasa-arvoon yleisemmin. On siis myös hyvä, että naisille annetaan neuvoja ja on hyvä että asiasta keskustellaan. Emme kuitenkaan pääse kovinkaan pitkälle, ellemme selkeästi nostaa esiin sukupuolen vaikutusta työelämän. Jos naisille pitäisi antaa yksi ainut neuvo, olisi se juuri tämä: tunnista sukupuolen vaikutus työelämään ja uraan. Se on tärkeä työelämätaito, niin naisille kuin naisia johtaville. Vain silloin kun tunnistaa sukupuolen vaikutuksen, voi tehokkaasti navigoida sukupuolittuneessa työelämässä ja luoda uraa itselleen ja johdettavilleen.