....

Includia Leadership syntyi halusta auttaa yrityksiä saavuttamaan parempia tuloksia.

Includia Leadership’in perustaja Jonna Louvrier toimi yli kymmenen vuotta monimuotoisuusjohtamisen tutkijana mm. Hankenilla ja Stanfordin Yliopistossa. Tutkijana Jonna kohtasi akatemian ja yritysmaailman jakavan kuilun, kuilun joka on turha ja hidastaa yritysten tavoitteiden saavuttamista.  Includian tavoitteena on tuoda akateemista tutkittua tietoa erilaisuudesta työelämässä lähemmäksi työelämän päätöksentekijöitä, ja kehittää tutkimukselle pohjautuvia työkaluja monimuotoisuuden edistämiseksi. Tällä pohjalla Includia Leadership on apuna, kun yritys haluaa tehdä parasta tulosta ja luoda kulttuuria jossa jokainen antaa kaikkensa.

Includian verkoston asiantuntijat ja yhteistyöpartnerit ovat alansa kansainvälisiä huippuja.

Includia Leadership'in koti on Helsinki, mutta toiminta on kansainvälistä. Includia Leadership kouluttaa ja konsultoi suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi.

..

Includia Leadership is founded on a passion to help diverse organizations and individuals reach their full potential and thrive.

Includia Leadership’s founder Jonna Louvrier has 10+-years long research experience exploring diversity and inclusion in corporate settings in Finland, France and the US. Academic research produces important knowledge about differences in work life, knowledge that helps organizations design better and more effective diversity work. The objective of Includia is to bring this data closer to corporate decision makers, and design research-based practical tools to promote diversity in work life.

Includia Leadership's expert partners and collaborators are international leaders in their respective fields.

Includia Leadership is based in Helsinki Finland. We work internationally and offer trainings and consulting in Finnish, Swedish, English and French.

....

 

....

Bio

Jonna Louvrier on Kauppatieteiden tohtori Hankenin johtamisen laitokselta. Vuosina 2014-2016 hän toimi tutkijana Stanfordin Yliopiston the Clayman Institute for Gender Research’issä. Hän on myös toiminut tutkijana Hankenilla, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’issa Pariisissa, sekä Center for Creative Leadershipillä. 

..

Bio

Jonna Louvrier holds a Ph.D from Hanken, the department of Management and Organization. From 2014 to 2016 she worked as a postdoctoral fellow at Stanford University, the Clayman Institute for Gender Research. She has also worked as a researcher at Hanken, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris, France, and the Center for Creative Leadership.

....