....

 

Monimuotoisuus ei ole valinta. Vain sen johtaminen on.

Ihan jokainen organisaatio on monimuotoinen. Monimuotoinen työyhteisö ei siis ole valinta, vain sen menestyksekäs johtaminen on. Me olemme mukana luomassa organisaatioita joissa erilaisuus luo hyvää - bisnestä, iloa ja hyvinvointia. Teemme yhteistyötä johtavien yritysten kanssa kehittääksemme käytäntöjä ja johtajuutta jotka mahdollistavat erilaisuuden hyödyntämisen niin organisaation kuin yksilön hyväksi. 

Kaikessa yhteistyössämme korostuu vankka teoreettinen asiantuntijuus ja intohimo toimivia käytäntöjä kohtaan. Yhteistyön kulmakivenä toimii asiakkaan tarkka kuunteleminen - mutta - haastamme asiakasta myös uusille ajatusurille. Tavoitteenamme on, että kohtaamisemme jälkeen asiakkaan näkökulma on laajentunut ja hänellä on uusia työkaluja pakissaan. 

 

..

 

Diversity is not a choice, only how to lead it is.

 

Whether or not to deal with diversity is not a question any organization can afford to ask itself today. The only question is: ‘How do we successfully deal with diversity’? We work with organizations to develop practices and cultures that enable drawing on employees’ differences, and ensure the flourishing of organizations and individuals. At Includia we firmly believe in a working life where cutting edge leadership coupled with differences leads to better business, wellbeing and joy.

 

 

....